Правила поведінки у ЗДО

Правила поведінки здобувача освіти в ДНЗ базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування.

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 • Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я, оглядає шкіру, вимірює температуру у групі раннього розвитку дитини (в дошкільних – за показниками, в період карантину тощо.)
 • Не приводити до садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в дошкільний заклад не приймаються.
 • Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.
 • Після перенесеного захворювання діти в дошкільний заклад приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитині.
 • Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в дошкільний заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.
 • Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни.
 • Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.
 • Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей та бути втраченими.
 • Приводити дитину в дошкільний заклад не пізніше 8.30 години ранку.
 • Забирати дитину не пізніше 18.30 год.
 • Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.
 • У разі відсутності дитини більше 5-ти днів батьки повинні надати медичну довідку.
 • У разі відсутності дитини без поважної причини більше 60 днів, вона вибуває з дошкільного закладу.
 • Відправляючись у відпустку батьки повинні написати заяву.
 • Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в дошкільний заклад після її відсутності (за добу).
 • Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.
 • Оплату за утримання дитини в дошкільному закладі необхідно здійснювати до 15-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.
 • Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі – в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття зручне і  міцно тримається на ногах. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.
 • Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.
 • Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників закладу, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.
 • Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.
 • Не можна брати іграшки, дидактичні посібники без дозволу вихователя.
 • Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.
 • Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.
 • Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або завідувачку.
 • Виконувати правила внутрішнього розпорядку.

Здобувачі  освіти  в  ЗДО, вихованці,  повинні  дотримуватись

таких правил:

– Приходити вчасно в дошкільний заклад.

– Вітатися з усіма працівниками ЗДО

– У всьому слухатися вихователя.

– Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.

– Берегти іграшки, майно та книги.

– На прогулянці не бруднити одяг.

– У групі голосно не кричати та не бігати.

– Не ходити у  вологому одязі.

– Не ображати дітей зі своєї групи.

– Стежити за станом свого одягу.

– Мати особисті носові хустинки.

– Дотримуватися вимог безпеки.

– Акуратно вішати одяг в свою шафку.

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки здобувачів освіти мають право:

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

– звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

– обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

– брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

– брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

– виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

– сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

– дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

– формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

– виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

 • Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти.

Пам`ятка

 для батьків, діти яких відвідують заклади дошкільної освіти в умовах карантину                   по СOVID – 19

Шановні батьки!

У зв’язку з роботою закладів дошкільної освіти в умовах карантину  прохання дотримуватись наступних правил:

1. Перш ніж привести дитину в заклад дошкільної освіти, будь ласка, зверніть увагу на стан її здоров`я. За найменших підозр у дитини та членів усієї родини захворювань  (ГРВІ, нежить, підвищення температури тощо), необхідно звернутися до сімейного лікаря та обов’язково попередити вихователя чи медичного працівника закладу та прийняти міри самоізоляції.

2. Дотримуйтесь режиму роботи закладу: з 8.00 до 18.30: приводьте дитину до ЗДО своєчасно, зберігаючи дистанцію з працівниками та іншими батьками 1,5 м. Уникайте скупчення людей.

3. Ранковий прийом дітей  здійснюється вихователями на території ЗДО, або біля входу у приміщення. Вранці дітям проводиться температурний скринінг. Діти, з температурою тіла понад +37,2°С та з ознаками  захворювання –  відсторонюються.

4. Батьки, або особи які їх замінюють, що супроводжують дитину на території закладу повинні бути в захисних масках (у тому числі саморобних), так, щоб були покриті ніс та рот, відповідно до карантинних вимог. Необхідно надавати вихователеві правдиву інформацію стосовно стану здоров’я дитини та членів родини, під підпис.

5. У зв’язку з правилами та умовами адаптивного карантину в закладі проводиться систематична дезінфекція обладнання та приміщень, а також квартування приміщень із застосуванням бактерицидних ламп.

6. Забороняється приносити з дому іграшки, їжу, та інший матеріал (олівці, книги, тощо) окрім особистих речей: одяг, змінне взуття, паперові серветки, головний убір.

7. Надайте вихователеві свій достовірний мобільний номер телефону, або інших членів родини, для зв’язку у разі виникнення непередбачуваної ситуації (погіршення стану здоров’я дитини, тощо).  

8. З метою отримання оперативної інформації про зміни в організації роботи ЗДО (режим, освітній процес тощо) щоденно переглядайте сторінку вихователя Вашої групи у Viber, де буде розміщено відповідну інформацію.

Для вирішення нагальних питань, отримання інформації стосовно роботи закладу звертайтесь до адміністрації  в телефонному режимі.

 Контактний телефон ЗДО:  (52-49-72);      

Нагадуємо, що основними симптомами COVID-19 є підвищена температура, лихоманка, сухий подразнюючий кашель, утруднене дихання, задуха, стискання в грудях, біль у горлі.

Вірус може приховувати себе якийсь час. Перевіряйте стан дитини до виходу з дому! Якщо на Covid–19 хворіє хтось, хто мешкає з дитиною разом, не ведіть дитину до ЗДО. Якщо Ваша дитина захворіла на Covid–19 (або є підозра на те, що вона хвора) повідомте негайно про це вихователя для подальшого спостереження за іншими дітьми у групі.

Бережіть себе та своїх близьких! Бажаємо всім міцного здоров’я!

Пам’ятайте, що соціальна відповідальність – НАЙГОЛОВНІШЕ!